Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 • Birth Place(Doğum Yeri): Ankara
 • Date of Birth(Doğum Tarihi): 31-01-1965
 • Address: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Kınıklı Kampüsü DENİZLİ 20070
 • Phone office(İş Telefonu) : +90-258 2966000-5799
 • e-mail: fnardic@pau.edu.tr
 • Web: Personal , Rectorship Period , Research Gate
 • Education (Eğitim)

 • 1971-1976 Karşıyaka Ankara Primary School

  1976-1983 Bornova Anadolu High School

  1983-1989 Ege University School of Medicine

  1990-1994 İzmir Atatürk Education and Research Hospital Dept of Otolaryngology

 • Post-doc(Doktora Sonrası)

 • 1997-1998 Research Fellow, University of Pittsburgh, Department of Otolaryngology, USA

  1999 Visiting fellow (One month),Ankara University School of Medicine Dept of Otolaryngology, Turkey

 • Experience (Deneyim)

 • 1989 - 1990 General Practionar İzmir State Hospital Emergency Service

  1990 - 1994 Resident İzmir Atatürk Education and Research Hospital Otolaryngology

  1994 Specialist İzmir Atatürk Education and Research Hospital Otolaryngology

  1995 - 1999 Assistant Professor Pamukkale University School of Medicine

  1999- 2005 Associate Professor Pamukkale University School of Medicine

  2005 - Professor Pamukkale University School of Medicine

 • Thesis Consultant (Tez Yöneticiliği)

 • • Vertigo hastalarında otolit fonksiyon bozukluklarının subjektif visüel vertikal ve horizontalle araştırılması

  • Servikal vertigo: Propioseptif, vasküler ve otolitik etkenlerin karşılaştırılması.

  • İntratimpanik tedavide yeni bir hayvan modeli

  • Geniş band timpanometride pozisyona bağlı değişiklikler

  • Orta kulak patolojilerinin ayırıcı tanısısında geniş band tympanometry

  • Multipl Sklerozlu hastalarda elektronistagmografik bulguların yorumlanması (Secondary)

  • Sodyum Valproatın migrenli olgularda vestibüler bulgular üzerine etkileri (Secondary)

  • Meniere hastalığında deri testi ile endolenfatik hidrops provokasyonu (Secondary)

  • Sanal gerçekliğin vestibüler rehabilitasyonda kullanımı

 • Administration appointments (İdari Görevleri)

 • 1996-1997 Fakülte kurulu ve yönetim kurulu Yrd. Doç. Temsilciliği

  2001-2004 Fakülte kurulu ve yönetim kurulu Doç. Temsilciliği

  2002-2003 Mezuniyet öncesi eğitim-öğretim koordinasyon kurulu üyesi

  2003-2006 Başhekim yardımcısı

  2003-2006 Döner sermaye satın alma komisyon başkanlığı

  2003-2006 Hastane bilgi işlem sorumlusu

  2002-2006 Araştırma fonu uzmanlık kurulu üyesi

  2007-2011 Rektör

  2008-2011 Teknopark Yönetim Kurulu Başkanlığı

  2007-2011 Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

  2007-2011 Bilimsel Araştırma Fonu Başkanlığı

  2009-2011 Bölge Kalkınma Ajansı Genel Kurul Üyeliği

  2007-2011 Pamukkale Bilim Derneği Başkanlığı

  2007-2010 Pamukkale Spor Klubü Başkanlığı

  2011- Anabilim Dalı Başkanlığı

 • Journals (Dergi Görevleri)

 • •Mediteranean Journal of Otology--co-editor(2006-2007)

  • International Advanced Otology--Advisory board

  • Laryngoscope Reviewer

  • Acta Otolaryngologica Reviewer

  •Disability and Rehabilitation Reviewer

  • KBB-forum Reviewer

  • Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Dergisi Reviewer

  • Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi Reviewer

  • Türk Kulak Burun Boğaz Arşivi Reviewer

  • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Reviewer

  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Reviewer

  • Medeniyet Medical Journal Reviewer

 • Memberships (Profesyonel Üyelikler)

 • •Turkish Otolaryngology and Head & Neck Surgery Association(1990- )

  -----Member of Ethical Comittee (2009-2014)

  -----Head of Ethical Comittee (2014-2018)

  • Turkish Otolaryngology and Head & Neck Surgery Board,(2004- )

  -----Member of Education Comittee (2005-2007)

  -----Member of Acreditation Comittee(2008-2012 )

  -----Member of Executive Board(2012-2016 )

  • European Academy of Otology Neurotology (2002- )

  • Neurotological and Equibliriumetric Society (2004- )

  • Mediteranean Society of Otology and Audiology (2004- )

  • Turkish Medical Informatics Association(1999- )

  • Pamukkale Otolaryngology and Head & Neck Surgery Association ( 2000- )

  • American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery (1998-2002)

  • Association for Research in Otolaryngology (1998-2003)

  • Turkish Otology and Neurotology Association(2017-)

 • Scientific Organisations (Organizasyon Görevleri)

 • • Bilgi Teknolojileri kongresi 2002 (Yönetim Kurulu Üyesi)

  • Bilgi Teknolojileri kongresi 2003 (Yönetim Kurulu Üyesi)

  • Bilgi Teknolojileri kongresi 2004 (Yönetim Kurulu Üyesi)

  • 3.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 2003 (Kongre sekreteri)

  • Tıp Eğitiminde akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu 2009 (Eşbaşkan)

  • 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya(Bildiri Komitesi başkanlığı)

  • 10. Vertigoya pratik yaklaşım. 28-30.09.2018, Pamukkale.(Kongre Sekreteri)

  • 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 07-11 Kasım 2018, Antalya(Bildiri Komitesi üyesi)

  • 10. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, 14-17-03.2019, Antalya.(Kongre Başkanı)

  • 8.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi 2-5 Nisan 2020,Antalya(Kongre Başkanı)

  • 5.Vertigo Academy International,2021, Belgrad (Kongre Bilimsel Sekreteri)

 • Projects (Projeleri)

 • • Neurotologic information system(Principal Investigator)

  • Coding medical data for research (Investigator)

  • Early diagnosis of children with hearing loss(Principal Investigator)

  • International vertigo observational study(IVOS),( Investigator)

  • Programming a new system for hospital administration (Investigator)

  • Supporting the research capabilities of university personnel (Principal Investigator)

  • Science camp for primary school children (Investigator)

  • Measuring balance with EMG and accelaration sensors (Investigator)

  • A new intratympanic treatment animal model(Principal Investigator)

  • The eficacy of AM-111 in acute inner ear hearing loss(HEALOS) ( Coordinator of Turkey)

  • The diagnosis of intralabrythine pressure changes due to position change with wide band tympanometry. (Principal Investigator)

  • Predictive value of wide band tympanometry in middle aear pathologies. (Principal Investigator)

 • Invited Speaker or Moderator (Davetli Konuşmacı veya Moderatör)

 • • Oturum Başkanlığı: 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya.

  • Oturum başkanlığı: 3. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 7-11 Nisan 2003, Denizli.

  • Panelist: 2. Akademi Toplantısı 15-18 Nisan 2004, Adana.

  • Panelist: Childhood deafness in the Mediterranean & Black Sea countries, 2-5 Haziran 2004, Selanik.

  • Panelist: 4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu, 17-21 Mart 2005, Erzurum.

  • Oturum Başkanlığı: 3. Akademi Toplantısı, 14-17 Nisan 2005, Çeşme.

  • Oturum Başkanlığı: 28. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi:21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  • Panelist: GATA Otoloji, Otonöroloji sempozyumu, 17-21.9.2005,Antalya.

  • Konuşmacı: 6. Nörolojik Bilimler Vakfı, Vertigo sempozyumu, 30.9-1.10.2005,İstanbul.

  • Konuşmacı: Uludağ 2006, KBB Günleri 2-5 Mart 2006, Bursa.

  • Konuşmacı: 4. Akademi Toplantısı 13-15 Nisan 2006 Ankara.

  • Panelist: 8.International Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology 17-21 Mayıs 2006 Dubrovnik.

  • Panelist: 29. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi:26-31 Mayıs, 2007 Antalya.

  • Konuşmacı: 29. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi:26-31 Mayıs, 2007 Antalya.

  • Oturum Başkanı: 32. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi:26-31 Mayıs, 2010 Antalya.

  • Konuşmacı: 33. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi:26-30 ekim, 2011 Antalya.

  • Panelist: 9. Akademi Toplantısı 14-17 Nisan 2011 Dalaman.

  • Konuşmacı: Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31.10.2011 Antalya.

  • Konuşmacı: Vertigo Akademi 13-17.10.2011, Istanbul.

  • Konuşmacı: Otitis media’nın 24 güncel Başlığı 25-27.02.2012, Ankara.

  • Panelist: II.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi 10-13.05.2012, Antalya.

  • Konuşmacı: Yöresel Dernekler KBB toplantısı, 9-10.06.2012, Malatya.

  • Konuşmacı: 6th Instructional Workshop And Consensus In Auditory Implants (EAONO 2012 meeting) 30 Ağustos-2 Eylül 2012, Bratislava.

  • Oturum başkanı: 8. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu 5-8 Eylül 2012, Nevşehir.

  • Konuşmacı: Vertigoya Pratik Yaklaşım-3, 15.09.2012, Ankara.

  • Panelist: 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya.

  • Panelist: 13° International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology, 26-29 Ekim 2012, Napoli.

  • Konuşmacı: Vertigo Academy International, 15-18 Kasım 2012, Antalya.

  • Konuşmacı: Vertigo’da tanı tedavi sempozyumu, 2-3.03.2013, Çeşme.

  • Konuşmacı: Baş Dönmesi olan Hastaya Yaklaşım 23.03.2013, İstanbul.

  • Konuşmacı: Otoendoskopi Sempozyumu. 18.05.2013, Ankara.

  • Panelist: 20th International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS 2013)World Congress, 29.5-6.6.2013, Seoul.

  • Konuşmacı: 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi 6-8.09.2013, Gaziantep.

  • Panelist: 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 01-05 Kasım 2013, Antalya.

  • Konuşmacı, panelist. The 29th Politzer Society Meeting, 14-17.10.2013, Antalya.

  • Konuşmacı. 4. Kış sempozyumu Otoskleroz, Bayındır Hastanesi Ankara, 21-22.2.2014.

  • Konuşmacı, panelist. 12.videokonfranslar, Adana, 27-29 Mart 2014.

  • Panelist. 11.Uluslararsı KBB ve BBC Kongresi, Ankara, 17-19 Nisan, 2014.

  • Moderatör, panelist. 3.Ulusal Otoloji Kongresi, Antalya, 1-4 Mayıs 2014.

  • Konuşmacı: Vertigoya pratik yaklaşım-4 , 13,-14.9.2013, Ankara.

  • Konuşmacı: 14. International Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology, 8-11.5.2014, Valencia.

  • Konuşmacı: Otoendoskobi sempozyumu, 13-14.6.2014, Mardin.

  • Moderatör, konuşmacı: 9. Uluslararası Katılımlı İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu 4-6.9.2014 Çeşme.

  • Konuşmacı: 7th Instructional Course European Academy of Otology and Neuro Otolgy (EAONO) 14-16.9.2014 Siena.

  • Konuşmacı: İstanbul KBB – BBC Uzmanları Derneği 6. Kongresi 18-19.9.2014, Kıbrıs.

  • Konuşmacı: VII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 9-10.10.2014, Ankara.

  • Konuşmacı 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9.11.2014, Antalya.

  • Konuşmacı: Baş dönmesi olgu örnekleri konferas konuşmacı 6.2.2015, Samsun.

  • Panelist: Vertigo: Günümüz ve Gelecek sempozyumu panelist 21.2.2015, Ankara.

  • Konuşmacı, oturum başkanı, kurs eğitmeni 25. ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22-24.4.2015, Antalya.

  • Konuşmacı: Vertigo Academy İnternational 2 21-24.5.2015, Moskova.

  • Panelist, 30.th politzer society meeting, 1.world congress of otology, 30.06-04.07.2015, Niigata, Japonya.

  • Konuşmacı. Istanbul KBB BBC Uzmanları Dernegi 7. Kongresi, 10-12.09.2015, Sapanca.

  • Konuşmacı, 7th International Symposium on Menière's Disease and Inner Ear Disorders. 17-20.10.2015, Roma.

  • Konuşmacı. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28-31.10.2015, Antalya.

  • Konuşmacı. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi,12-15.11.2015, Samsun.

  • Konuşmacı. 46. Geleneksel Çubukçu Günleri. 27-28.11.2015, İstanbul.

  • Eğitimci. 2nd Balkan ENT School, 18-19.1.2016, Antalya.

  • Konuşmacı, oturum başkanı, kurs eğitmeni 4. Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 12. Türk Rinoloji Derneği Kongresi, 21-24 Nisan 2016 Antalya.

  • Konuşmacı. 15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology, 28-30 Nisan 2016, Kapadokya.

  • Konuşmacı. 29th Bárány Society Meeting, 5-8 June 2016, Seoul, Korea.

  • Konuşmacı, Moderatör. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30.10.2016, Antalya.

  • Konuşmacı AAO_HNSF and Oto expo, 18-21.09.2016, San Diego.

  • Konuşmacı. Instructional Course European Academy of Otology and Neuro Otology (EAONO). 18-21.01.2017, İzmir.

  • Moderatör. 5.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi 4-7 Mayıs 2017, Antalya.

  • Moderatör. 13.Türk Rinoloji Kongresi 4-7 Mayıs 2017, Antalya.

  • Konuşmacı. 3. Vertigo Academy International. 2-4.03.2017, Mumbai.

  • Konuşmacı. 8. vertigoya pratik yaklaşım. 15-17.09.2017, Ayvalık.

  • Konuşmacı, Oturum Başkanı. 11. ASPCI 2017, 19-22.09.2017.

  • Konuşmacı. Tuzla Universitesi, 13.10.2017, Bosna Hersek.

  • Konuşmacı. Vertigoya multidisipliner yaklaşım. 20-22.10.2017, Girne.

  • Oturum başkanı, konuşmacı. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2017, Antalya.

  • Oturum başkanı, konuşmacı. 9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi,07-10-12.2017, Antalya.

  • Konuşmacı. 2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu. 16-17 Şubat 2017. Mersin.

  • Konuşmacı.16.Videokonferanslar. 30 Mart-1Nisan 2018. Adana.

  • Konuşmacı.Kafa Tabanı 2018. 22-25 Mart 2018, Antalya.

  • Konuşmacı.6.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs,2018. Antalya.

  • Konuşmacı.13. Ulusalararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-7 Nisan 2018, Ankara.

  • Konuşmacı. 9th “Practical Approach to Vertigo Meeting”. 04-05 Mayıs 2018 Girne.

  • Konuşmacı.16th International Biannual Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA 2018), 13-16 of Mayıs, 2018, Kudüs.

  • Konuşmacı.XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology. May 31st – June 3rd 2018,Varna.

  • Konuşmacı.The 9th EAONO Instructional Workshop and Consensus on Auditory Implants. 20-23. Haziran 2018, Kopenhag.

  • Konuşmacı. Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu,16-17.Mart 2019, Kıbrıs.

  • Oturum Başkanı. 7.Ulısal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 4-7.4.2019, Antalya.

  • Konuşmacı: VI. Vertigo Academy International, 228.4.2019, Minsk.

  • Konuşmacı. 11. Vertigoya Pratik Yaklaşım. 9-10.4.2019, Kuşadası.

  • Oturum Başkanı. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,13-15.11.2019, Antalya.

 • Course Instructor (Verdiği Kurslar)

 • • Elektronistagmografi Tekniği ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya.

  • Baş Dönmesi: Klinik Örnekler üzerinde olgu çalışması. 27. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim, 2003 Antalya.

  • Baş Dönmesi, 19 Nisan 2003, Trabzon.

  • Baş Dönmesi: Klinik Örnekler üzerinde olgu çalışması. 2. Akademi Toplantısı 15-18 Nisan 2004, Adana.

  • Geriatrik vertigo 24 Şubat 2004, İzmir.

  • Pediatrik vertigo. 2 Mart 2005, İzmir.

  • Baş Dönmesi: Klinik Örnekler üzerinde olgu çalışması. 28. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  • Baş dönmesi, 27.05.2009, Bursa.

  • Vertigo'ya Pratik Yaklaşım Kursu, 15 Eylül 2012, İstanbul.

  • Konuşmacı: Temporal Kemik Kursu, 21.06.2013, Eskişehir.

  • Vertigo'ya Pratik Yaklaşım Kursu-4, 14 Eylül 2013, Ankara.

  • İntratimpanik Tedavi: 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 01-05 Kasım 2013, Antalya.

  • Otoendoskopiye giriş: 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 01-05 Kasım 2013, Antalya.

  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temporal Kemik Kursu,, 6-7.12.2013, İstanbul.

  • Denge testleri kursu 2.7.2014 İstanbul.

  • ENG-VNG-VHIT Kursu, 24.9.2014 Eskişehir.

  • ENG-VNG Kursu, eğitmen 22.10.2014, Eskişehir.

  • Vertigo kursu eğitimci 29.11.2014, Ankara.

  • Otoendoskobi kursu 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9.11.2014, Antalya.

  • İntratimpanik tedavi 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9.11.2014, Antalya.

  • Vertigo. 25. ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 22-24.4.2015, Antalya.

  • Tanıdan tedaviye vertigo kursu 15.05.2015, İstanbul.

  • Vertigoya Pratik Yaklaşım. Ankara 19.12.2015.

  • İntratimpanik tedavi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.110.2017, Antalya.

 • Articles Published in International Journals (Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler)

 • 1. Topaloğlu İ, Uğuz MZ, Ardıç FN. Giant Cholesteatoma presenting as a postauricular mass. Otolaryngology Head and Neck Surgery , 116(6-1):678-9, 1997.

  2. Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Öncel S, Uğuz MZ, Topaloğlu D. Electroneurography in the late period of Bell’s palsy. Acta Otolaryngologica (Stockh), 117:325-8, 1997.

  3. Ardıç FN, Topaloğlu İ, Öncel S, Ardıç F, Uğuz MZ. Does the stapes reflex remain same after Bell`s palsy? The American Journal of Otology, 18:761-5, 1997.

  4. Bayramoğlu I, Ardıç FN, Kara CO, Özüer MZ, Katırcıoğlu O, Topuz B. Importance of mastoid pneumatization in secretory otitis media. International Journal of Pediatric Oto Rhino Laryngology, 40:61-67, 1997.

  5. Ardıç FN, Aktan Ş,Kara CO, Şanlı B. High frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder. American Journal of Otolaryngology, 19(6): 365-369, 1998.

  6. Özüer MZ, Ardıç FN, Coşkun E, Yalçın N, Akkoyunlu N. Carotid artery occlusion due to bacterial paranasal sinusitis. Annals of Otology Rhinology & Laryngology 108(1): 87-90, 1999.

  7. Alper CM, Ardıç FN, Doyle WJ. The effects of changing middle ear pressure and gas partial pressure on mucosal blood flow and vascular permiability in the chinchilla. Auris Nasus Larynx 27:105-111, 2000.

  8. Ardıç FN, Latt LD, Redfern MS. Paraspinal muscle response to electrical vestibular stimulation. Acta Otolaryngologica (Stockh), 120(1): 39-46,2000.

  9. Topuz B, Katircioğlu O, Bayramoğlu I, Ardıç FN, Erbudak H. Low dose sultamicillin in acute sinusitis.Infez Med. 2002 Mar;10(1):45-8.

  10. Bir LS, Ardıç FN, Kara CO, Akalın O, Pınar HŞ, Çeliker A. Migraine patients with or without vertigo; Comparison of clinical and ENG findings. The Journal of Otolaryngology, 32(4):234-38,2003.

  11. Yağcı AB, Kara CO, Karabulut N, Ardıç FN. Horseshoe maxillary sinus: CT of a unique case with cholesteatoma. European Journal of Radiology extra 48:1-3,2003.

  12. Düzcan F, Wollnik B, Tepeli E, Ardıç FN, Uyguner O, Bağci H. [Family history, clinical features, and molecular characterization of a patient with autosomal recessive non-syndromic hearing loss]Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003 Sep;11(3):85-8. Turkish.

  13. Topuz O, Topuz B, Ardıç FN, Sarhus M, Ogmen G, Ardic F.Efficacy of vestibular rehabilitation on chronic unilateral vestibular dysfunction. Clin Rehabil. 18(1):76-83, 2004.

  14. Pınar HŞ, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. Subjective visual vertical and subjective visual horizontal measures in patients with chronic dizziness. J of Otolaryngol 34(2): 121-125, 2005.

  15. Topuz B, Kara CO, Ardıç N, Zercir M, Kadiköylü S, Tümkaya F. [The prevalence of allergic rhinitis in the adult urban population of Denizli]Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2005;14(5-6):106-9. Turkish.

  16. Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç N, Kocagözoğlu B. [The prevalence of snoring in adult population]Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2005;14(1-2):18-24.

  17. Ardıç FN, Ateşci F. Is psychogenic dizziness the exact diagnosis? Eur J Otorhinolaryngol, 263(6):578-581, 2006.

  18. Ardıç FN. Caloric Test and Simultaneous Recording of Sympathetic Skin Response. Acta Otolaryngologica (Stockh), 126(3):267-70, 2006.

  19. Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. Impact of multiple etiology on dizziness handicap. Otol Neurotol. 2006 Aug;27(5):676-80.

  20. Yağcı AB, Ardıç FN, Oran I, Bir F, Karabulut N. Ruptured Petrous Carotid Pseudoaneurysm Due to Tuberculous Otitis: Endovascular Treatment. Interventional Neuroradiology 12: 53-56, 2006.

  21. Bir LS,Esmeli FO, Ardıç FN. Sudden sensorineural hearing loss in a patient with primary antiphospholipid syndrome. J Thromb Thrombolysis. 2006 Jun;21(3):277.

  22. Topuz B, Ogmen G, Ardıç FN, Kara CO. Provocation of endolymphatic hydrops with a prick test in Meniere's disease.Adv Ther. 2007 Jul-Aug;24(4):819-25.

  23. Celiker A, Bir LS, Ardıç N. Effects of valproate on vestibular symptoms and electronystagmographic findings in migraine patients. Clin Neuropharmacol. 2007 Jul-Aug;30(4):213-7.

  24. Kara CO, Tümkaya F, Ardıc N, Topuz B. Does tonsillectomy reduce the risk of being a habitual or severe snorer? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008 Oct;265(10):1263-8.

  25. Degirmenci E, Bir LS, Ardıç FN. Clinical and electronystagmographical evaluation of vestibular symptoms in relapsing remitting multiple sclerosis. Neurol Res. 2010 Nov;32(9):986-91.

  26. Ardıç FN, Tümkaya F, Tümkaya S, Özdel O, Ankaralı H. Baş dönmesi olan hastalarda SCL-90R ve kısa formların kullanımının değerlendirilmesi. Klinik Araştırma. Nobel Med 2014; 10(2): 18-24.

  27. Agladioglu K, Ardic FN, Tumkaya F, Bir F. MRI and CT Imaging of Intrasphenoidal Encephalocele : A Case Report /Polish Journal of Radiology 2014; 79: 360-362 .

  28. Ardıç FN, Tümkaya F, Akdağ B, Şenol H. The subscales and short forms of the dizziness handicap inventory: are they useful for comparison of the patient groups? Disabil Rehabil. 2016 Aug 22:1-4.

  29. Ardic FN. Being an associate professor.Turkish archives of Otolaryngology. Volume: 54 Issue: 2 Pages: 89-90, 2016.

  30. Ardıç FN, Tümkaya F, Aykal K, Çabuk B. Selective Window Application of Gentamicin+ Dexamethasone in Meniere's Disease. J Int Adv Otol. 2017 Aug;13(2):243-246.

  31. Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Topuz B, Ardıç FN. Direct Observation of Procedural Skills in Otorhinolaryngology Training. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2018 Mar;56(1):7-14.

  32. Ardiç FN, Aykal K, Tümkaya F, Kara CO, Barlay F. Improvement of hearing results by bone cement fixation in endoscopic stapedotomy. J Laryngol Otol. 2018Jun;132(6):486-488.

  33. Aykal K, Ardıç FN, Tümkaya F, Yücel E, Akarsu M, Kara CO, et al. Preliminary Results of a New Experimental Model for Intratympanic Treatment. Turk Arch Otorhinolaryngol 2018; 56(4): 188-92.

  34. Değirmenci E, Tekin S, Tümkaya F, Erdoğan Ç, Ardıç FN, Kara CO, Topuz B. Local Sympathetic System Dysfunction in Patients with Acute Allergic Rhinitis; an Electrophysiological study of Local Sympathetic Skin Responses Test.2018;6(3):104-107.

  35. Mengi E, Tümkaya F, Sağtaş E, Ardıç FN. An Unusual Complication of Otitis Media: Luc’s Abscess. J Int Adv Otol 2018; 14(3): 497-500.

  36. Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Ardıç FN, Şenol H. Adaptation of "Objective Structured Assessment of Technical Skills" for Adenotonsillectomy into Turkish: A Validity and Reliability Study. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2019 Mar;57(1):7-13.

 • International oral/poster presentations(Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler)

 • 1. Uğuz MZ,Öncel S,Ardıç FN,Doğanay M,Topaloğlu İ,Önal K, Arslanoğlu S. Facial Elektroneurography: Statistical analysis of age and sex related differences of amplitude, latency, nerve conduction time and nerve conduction velocity in normal humans. XV. World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, İstanbul,1993. Proceedings of the XV.World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, pp.245-248,1993.

  2. Ardıç FN, Alper CM, Doyle WJ. The effects of pressure and gas composition on vascular permeability of the chinchilla middle ear. 7th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media, Florida, ABD,Haziran 1999.

  3. Ardıç FN, Alper CM, Doyle WJ. The effect of middle ear pressure and gas composition on mucosal blood flow in chinchillas. 7th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media, Florida, ABD,Haziran 1999.

  4. Magnusson K, Alper CM, Hebda PA, Swarts JD, Ardıç FN, Burckart GJ, Zeevi A, Gulhan M, Doyle WJ. Moderation of cytokine expression with prednisolone in a rat model of acute otitis media. 7th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media, Florida, ABD, Haziran 1999.

  5. Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Ateşçi FÇ, Ardıç F, Topuz O, Oğuzhanoglu NK. Database for vertigo profile. XVII. World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, Cairo,Egypt, 2002.

  6. Topuz O, Topuz B, Sarhus M, Ogmen G, Ardıç F, Ardıç FN. The efficacy of vestibular rehabilitation for patients with unilateral vestibular dysfunction. XVII. World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, Cairo, Egypt,2002.

  7. Topuz B, Kara Co, Ardıç FN, Zencir M, Kadiköylü S, Tümkaya F. “Prevelance of Allergic Rhinitis in an Adult Urban Population”, RHINOSTANBUL" 20th Congress of The European Rhinologic Society & 2rd International Symposium on Infection and Allergy of The Nose, İstanbul,Turkey, 18-25 Haziran 2004.

  8. Topuz B, Karabulut H, Kara Co, Ardıç FN. “The Efficacy of Fexofenadine on Nasal Decongestion, Compared with Loratadine in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis”RHINOSTANBUL" 20th Congress of The European Rhinologic Society & 2rd International Symposium on Infection and Allergy of The Nose, İstanbul,Turkey, 18-25 Haziran 2004.

  9. Kara Co, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B. “Snoring prevalence in adults” "RHINOSTANBUL" 20th Congress of The European Rhinologic Society & 2rd International Symposium on Infection and Allergy of The Nose, İstanbul,Turkey, 18-25 Haziran 2004.

  10. Ardıç FN, Tümkaya F, Aykal K, Kara CO. Effect Of Delayed Intratympanic Dexamethasone Treatment On Sudden Sensorineural Hearing Loss. 20th International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS 2013)World Congress, 29.5-6.6.2013, Seoul.

  11. Tumkaya F, Ardıç FN, Aykal K, Kara CO, Tumkaya S. The psychological profile and handicap in geriatric patients with vertigo. The 29th Politzer Society Meeting, 14-17.10.2013, Antalya.

  12. Aykal BK, Ardıç FN,Tumkaya F, Erdem E A new animal model for intratympanic treatment. 30.th politzer society meeting, 1.world congress of otology, 30.06-04.07.2015, Niigata, Japonya.

  13. Ardıç FN, Tümkaya F. The short form of the dizziness handicap inventory: is it comparable with the original one? 7th International Symposium on Menière's Disease and Inner Ear Disorders. 17-20.10.2015, Roma.

  14. Ardıç FN, Tümkaya F, Aykal K, Çabuk B. Selective window application of gentamycin in meniere’s disease. 7th International Symposium on Menière's Disease and Inner Ear Disorders. 17-20.10.2015, Roma.

  15. Ardıç FN, Tümkaya F, Ağladıoğlu K, Şentürk M, Kara CO, Kıroğlu Y. Cost effectiveness of using contrast-enhanced magnetic resonance imaging for screening unilateral hearing loss. 7th International Symposium on Menière's Disease and Inner Ear Disorders. 17-20.10.2015, Roma.

  16. Aykal K, Tümkaya F, Kara CO, Ardıç FN. Endoscopic inlay butterfly (cartilage) tympanoplasty. 7th International Symposium on Menière's Disease and Inner Ear Disorders. 17-20.10.2015, Roma.

  17. Ardıç FN, Tümkaya F, Kara CO, Yücel E. The difference between unilateral and bilateral vestibular weakness in subjective measures. 15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology, 28-30 Nisan 2016, Kapadokya.

  18. Ardıç, FN, Alkan H, Tümkaya F, Ardıç F. Prelımınary results of dıfferent vestıbular rehabılıtatıon programmes ın unılateral vestıbular weakness. 29th Bárány Society Meeting, 5-8 June 2016, Seoul, Korea.

  19. Efficacy and safety of AM-111 in the treatment of acute hearing loss. 15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology, 28-30 Nisan 2016, Kapadokya.

  20. Ardıç FN, Alkan H, Tümkaya F, Ardıç F. Prelımınary results of dıfferent vestıbular rehabilitation programmes ın unılateral vestıbular weakness. 29th Bárány Society Meeting, 5-8 June 2016, Seoul, Korea.

  21. Ardıç FN, Aykal K, Tümkaya F, Kara CO. Endoscopic vs Microscopic Stapedectomy Hearing Outcomes. AAO_HNSF and Oto expo, 18-21.09.2016, San Diego.

  22. Ardıç FN, Alkan H, Tümkaya F, Ardıç F. Efficacy of vestibular rehabilitation programmes in unilateral vestibular weakness 3. Vertigo Academy International. 2-4.03.2017, Mumbai.

  23. Ardıç FN. Subjective visual vertical and horizontal: Clinical value. Vertigo Academy International. 2-4.03.2017, Mumbai.

  24. Ardıç FN. Estimating the middle ear pathology in patients with conductive hearing loss. Instructional Course European Academy of Otology and Neuro Otology (EAONO). 18-21.01.2017, İzmir.

  25. Sarıkepe B, Tümkaya F, Bağcı G, Ardic FN, Gunduz N. Mutation analysis of GJB2 (connexin 26) and GJB6 (connexin 30) genes in patients with congenital non-syndromic hearing loss around Denizli. 1. international symposium on inner ear therapies. 1-3.11.2017, Marrakesh.

  26. Tümkaya F, Çetin EN, Arslan E, Ardıç FN. Neuroretinal alterations in patients with sensorineural deafness: Preliminary findings. 17Tf Euretina Congress, 7-10.09.2017, Barselona.

  27. Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Topuz B, Ardıç FN. Direct Observational Procedural Skills in Otolaryngology Training. 30th Barany Society Meeting, 10-13 Haziran 2018, Uppsala.

  28. Ardıç FN, Tümkaya F, Atigan A, Ardıç F. The Effect of Cochlear Implant on Postural Control. 30th Barany Society Meeting, 10-13 Haziran 2018, Uppsala.

  29. Ardıç FN. Intratympanic drug therapies: Past, present and future. XI Balkan Congress of Otorhinolaryngology. May 31st – June 3rd 2018, Varna.

  30. Tümkaya F, Aykal B, Kara CO, Ardıç FN.Endoscopic Inlay Butterfly Cartilage Tympanoplasty. 16th International Biannual Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA 2018), 13-16 of Mayıs, 2018, Kudüs.

  31. Ardıç FN. How to measure the results of the rehabilitation? 16th International Biannual Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA 2018), 13-16 of Mayıs, 2018, Kudüs.

  32. Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Şenol H, Ardıç FN. Develeopment of an Objective Assessment Tool to Measure Surgical Performance at Adenotonsillectomy. The 9th EAONO Instructional Workshop and Consensus on Auditory Implants. 20-23. Haziran 2018, Kopenhag.

  33. Tümkaya F, Ardıç FN, Mengi E, Kara CO, Aykal K, Bir F. Recurrence rate in cholesteatoma surgery. The 9th EAONO Instructional Workshop and Consensus on Auditory Implants. 20-23. Haziran 2018, Kopenhag.

  34. Şentürk M, Ardıç FN, Tümkaya F, Kara CO. Wide band tympanometry in differentiation of middle ear status in otitis media with effusion. The 9th EAONO Instructional Workshop and Consensus on Auditory Implants. 20-23. Haziran 2018, Kopenhag.

  35. Ardıç FN, Tümkaya F, Çakmak P, Mengi E, Şentürk M, Kara CO. Cost-effectiveness of contrast-enhanced magnetic resonance imaging for screening retro-cochlear pathologies in unilateral hearing loss. 2nd International Symposium on Inner Ear Therapeutics,4-7.11.2019,Hannover.

 • Articles Published in National Journals (Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler)

 • 1. Öncel S, Solak S, Uğuz MZ, Önal K, Ardıç FN, Arslanoğlu S. Erişkin kobay ve tavşanların burun pasajının tek taraflı tıkanması sonucu oluşan olfaktuar epitel değişikliklerinin histopatolojik araştırılması.Deneysel bir çalışma.Ege Tıp Dergisi, 30(4):440-442,1991.

  2. Aytimur D, Öncel S, Dereli T, Demirkır H, Ardıç FN. Mikotik maksiller sinüzit. İnfeksiyon Dergisi, 5(4):291-292,1991.

  3. Öncel S, Ardıç FN. Fasiyal Elektronörografi: 30 normal kişide aksiyon potansiyeli amplitüd ve latans çalışmaları.Ege Tıp Dergisi, 31(1):97-101, 1992.

  4. Önal K, Öncel S, Uğuz MZ, Ardıç FN, Arslanoğlu S. Boyun kitleleri.Ege Tıp Dergisi, 31(3):485-487, 1992. 5. Topaloğlu İ, Ardıç FN. Periferik fasiyal paraliziler. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi özel ek No:8,2(1):83-104, 1994.

  6. Topaloğlu İ, Ardıç FN, Uğuz MZ. Primeri bilinmeyen boyun metastatik kanserleri.Türk Otolarengoloji Arşivi, 32:177-181, 1994.

  7. Topaloğlu İ, Uğuz MZ, Ardıç FN, Önal B, Balkan V, Güney Ö. Adipoz doku ile miringoplasti: Deneysel bir çalışma. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2(1):54-57, 1994.

  8. Önal K, Ardıç FN. Orta kulak rekonstrüktif cerrahisi. İzmir Devlet Hastanesi Dergisi,32(2):135-141,1994. 9. Topaloğlu İ, Ardıç FN, Uğuz MZ, Aras E. Maksillektomi sonrası oluşan palatal defektlerde immediate protez uygulaması. Acta Oncologica Turcica, 27(1-2):39-42,1994.

  10. Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Topaloğlu D, Akalın E. Bell paralizisinde House-Brackman sınıflama sistemi ve lineer ölçü indeksinin prognostik değeri.Ege Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon dergisi, 1(3): 143-146, 1995.

  11. Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ, Özüer MZ. Kulak Burun Boğaz dergilerinde yayınlanan makalelerin son 5 yıllık analizi. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:276-280,1995.

  12. Kara CO,Topuz B, Ardıç FN,Bayramoğlu H. Bir çocuk hastada mandibula osteomyeliti. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:68-70,1995.

  13. Bayramoğlu İ, Kara CO, Kalaycıoğlu S, Özüer MZ, Ardıç FN, Topuz B. Kobayın Temporal kemik tomografisi ile kesitsel anatomisinin karşılaştırılması. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:40-43,1995.

  14. Kara CO, Topuz B, Ardıç FN, Bacanlı O. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde bazı kulak hastalıklarına yaklaşım. Pamukkale Üniversitesi Tıp Dergisi 1(1-2):47-50,1995.

  15. Öncel S, Topaloğlu İ, Uğuz MZ, Güney Ö, Ardıç FN. Glomus tümörleri. KBB Postası, 4(1):31-32,1995. 16. Topaloğlu I, Uğuz MZ, Öncel S, ArdıçFN, Önal K, Arslanoğlu S,Ekinci S. Burun ve paranazal sinüslerin malign tümörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Dergisi 8(3): 73-80,1995.

  17. Topaloğlu I,Ardıç FN,Uğuz MZ. Orbitozygomatikomaksiller kırıklar ve tedavileri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2(3):253-57,1995.

  18. Topuz B, Ardıç FN, Kara CO, Bayramoğlu I,Erçoban S, Katırcıoğlu O. Türkiye'de çocukluk çağı işitme kaybı yapan nedenlerin bölgelere göre karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 3(1): 513-5,1996.

  19. Toraman F, Ardıç FN, Ardıç F, Kalaycıoğlu S. Az rastlanan bir disfaji olgusu: Diffüz idiopatik skeletal hiperostosiz. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2(1):66-68, 1996.

  20. Ardıç FN, Bayramoğlu İ, Kara CO, Topuz B.Kulak Burun Boğaz Bilim Dalının Türkiye'nin Uluslararası Araştırma Potansiyeline Katkısı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4:2-187-190, 1996.

  21. Bayramoğlu İ, Ardıç FN, Kara CO, Bayramoğlu H, Çallı N, Topuz B. Tavşan fasiyal sinirinin anatomik ve histolojik özellikleri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 3(2):549-52,1996.

  22. Çubukçu S, Ardıç FN, Ardıç F, Topuz O, Akkoyunlu N. Temporomandibular eklemde manyetik resonans görüntüleme. Romatizma, 12(3): 200-204, 1997.

  23. Aktan Ş, Şanlı B, Ardıç FN. Diabetes Mellitusta oral lökoplaki ve liken planus. TÜRKDERM 31:69-71, 1997.

  24. Özüer MZ, Akkoyunlu NS, Kara CO, Ardıç FN. Manyetik Resonans Görüntüleme’de rastlantısal paranazal sinüs patolojileri. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3: 148-151, 1997.

  25. Kara CO, Kılıç İ, Ardıç FN, Ergin H. Akut Otitis Media’nın etyolojisinde sigara ve diğer çevresel faktörlerin önemi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5: 1-4, 1997.

  26. Çubukçu S, Ardıç FN, Ardıç F, Topuz O, Akkoyunlu NS. Vertigo ile servikal disk dejenerasyonu ilişkisinin manyetik resonans görüntüleme ile araştırılması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 5(2):108-111,1998.

  27. Topaloğlu İ, Ardıç FN, Uğuz MZ, Uslu Ö, Keleş R. Mevsimsel alerjik rinitli hastalarda Flutikazon Propiyonat ve Loratadin’in tedavi sonuçları. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 36(1): 19-22, 1998.

  28. Demirkan NÇ, Bayramoğlu H, Yalçın N, Ardıç FN, Düzcan E. Polimorföz düşük dreceli adenokarsinom ( İmmünohistokimyasal özellikleri ile bir olgu). Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4: 236-238, 1998.

  29. Ardıç FN, Topuz B, Özüer MZ. Yüksek frekans işitme eşiği ölçümünde standartizasyon. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 8(5):185-189, 1998.

  30. Ardıç FN, Topuz B, Özüer MZ, Katırcıoğlu O, Özmen E.Kronik farenjitli hastalarda psikolojik komponentin değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 6(2):179-182, 1999.

  31. Kara CO, Ardıç FN, Topuz B, Bayramoğlu H, Edalı N. Aneurysmal Bone Cyst: Associated with Cemento-Ossifiying fibroma. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 6(1):104-6, 1999.

  32. Ardıç FN, Sermez Y, Baysoy S, Kara CO.Diabetik işitme kayıplarında otonom sinir sistemi aktivasyonunun rolü. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 1:36-42, 1999.

  33. Kara CO, Atalay H, Ardıç FN, Şafak HP, Doğruya S. Nitröz oksitin orta kulak basıncına etkileri. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 1:13-17, 1999.

  34. Ardıç FN, Bir LS, Kara CO, Akalın O. Migrene bağlı vertigoda kompüterize elektronistagmografi bulguları: ön çalışma raporu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5:19-25, 1999.

  35. Ardıç FN, Yalçın N, Kara CO. Parsiyel larenjektomi tekniklerinin sınır güvenliği riski açısından değerlendirilmesi: deneysel bir çalışma. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi 7(3): 8-15, 1999.

  36. Ardıç FN.Vestibüler kompanzasyon: Fizyopatolojisi, kliniği ve geleceği. Otoskop: Otoloji Nörotoloji Odyoloji Dergisi 1(2):55-60,2000.

  37. Ardıç FN, Kara CO,Topuz B, Pınar HŞ. Yeni kurulan bir klinikte baş boyun cerrahisi uygulamaları: Pamukkale Üniversitesi Örneği. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5(2):89-93, 1999.

  38. Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ. Total glossektomi sırasında vertikal larengoplasti ile larenksin korunması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 10(1):57-9,2000.

  39. Akbulut M, Çolakoğlu N, Şen N, Düzcan SE, Ardıç FN. Mandibulada anevrizmal kemik kisti. Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 2002;8(3-4):95-98.

  40. Duzcan F, Wollnik B, Tepeli E, Ardıç FN, Uyguner O, Bagci H.Family history, clinical features, and molecular characterization of a patient with autosomal recessive non-syndromic hearing loss.Kulak Burun Bogaz Ihtisas Derg. 2003 Sep;11(3):85-8.

  41. Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B Erişkin Popülasyonda Horlama Prevalansı. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 14(1-2):18-24, 2005.

  42. Topuz B, Kara CO, Ardıç FN, Zencir M, Kadıköylü S, Tümkaya F.Denizli İl Merkezi Erişkin Nüfusta Alerjik Rinit Prevalansı Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 14(5-6):106-109, 2005.

  43. Ardıç FN, Tümkaya F. Kulak Muayenesi Tanı Algoritması. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi 6(1):1-5,2013.

  44. Ardıç FN, Tümkaya F. Ani İşitme Kaybı Tanı ve Tedavi Algoritması. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi 6(1):39-43,2013.

  45. Ardıç FN, Tümkaya F. Meniere Hastalığı. Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi 6(2):43-52,2013.

  46. Ardıç FN, Tümkaya F. Vestibüler system Hastalıklarında Yeni Teknolojiler. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi 6(3):80-84,2013.

  47. Tümkaya F, Ardıç FN, Tümkaya S, Kara Co.. Geriatrik Vertigolu Hastalarda Etyolojik Dağılımın Psikojenik Semptomlar Ve İşlev Kayıpları İle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Klinik Araştırma. Kbb Forum (Www.Kbb-Forum.Net) 2014; 13(1).

  48. Ardıç FN, Tümkaya F. Periferik Vestibüler Hastalıklarda Kanıta Dayalı İlaç Tedavisi. Türk Otolarengoloji Arşivi Turk Arch Otolaryngol 2014; 52:61-6.

  49. Tümkaya F, Ardıç FN. Elektrokokleografi ve Kullanım Alanları. ( Derleme) Türkiye Klinikleri J E.N.T.- Special Topics 2015; 8(2): 32-37.

  50. Ardıç FN. Endoskopik Stapes Cerrahisi Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2016;9(1):35-45. 51. Kaya D, Tümkaya F, Ardıç FN, Kara CO, Aykal K. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Kurtarma Tedavisi: İntratimpanik Steroid. KBB Forum, 2017;16(4):70-4.

  52. Ardıç FN, Mengi E, Kara CO. General approach of turkısh otolaryngologits to patıents wıth vertıgo: a survey study. KBB-Forum: 2019: 18 (3).

 • National oral/poster presentations (Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler)

 • 1. Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Topaloğlu D, Akalın E. Bell paralizisinde House-Brackman sınıflama sistemi ve doğrusal ölçü indeksinin prognostik değeri. Congress on Rehabilitation Medicine & XV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. İstanbul, Mayıs 1995.

  2. Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ, Özüer MZ. Kulak Burun ve Boğaz dergilerinde yayınlanan makalelerin son 5 yıllık analizi. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 1995.

  3. Topuz B, Katırcıoğlu O, Bayramoğlu İ, Ardıç FN, Kara CO, Sever A. KBB sahasındaki bazı enfeksiyon hastalıklarında basamak tedavisi. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,Ekim 1995.

  4. Topuz B, Ardıç FN, Kara CO, Bayramoğlu I, Erçoban S, Katırcıoğlu O. Türkiye'de çocukluk çağı işitme kaybı yapan nedenlerin bölgelere göre karşılaştırılması. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 1995.

  5. Kara CO, Topuz B, Ardıç FN, Bayramoğlu H. Bir çocuk hastada parotis dokusuna fistülize olmuş mandibula osteomyeliti. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 1995.

  6. Bayramoğlu I, Kara CO, Kalaycıoğlu S, Özüer MZ, Ardıç FN, Topuz B. Kobayın Temporal kemik tomografisi ile kesitsel anatomisinin karşılaştırılması . XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 1995.

  7. Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Öncel S, Uğuz MZ, Topaloğlu D. Bell paralizisinde geç dönemde prognoz tayininde elektronörografinin yeri. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi. Çeşme, Nisan 1996 .

  8. Çallı N, Bayramoğlu H, Yalçın N, Edalı N, Ardıç FN, Düzcan E. Polimorf düşük dereceli adenokarsinom. Olgu sunumu : Klinikopatolojik ve immünohistokimyasal bir çalışma. XIII. Ulusal Patoloji Simpozyumu, Mersin, Nisan 1997.

  9. Çubukçu S, Ardıç FN, Topuz O, Ardıç F, Topuz B, Akkoyunlu NS. Servikal dejenerasyon ve disk hernilerinde vertigonun değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Mayıs 1997.

  10. Çubukçu S, Ardıç FN, Ardıç F, Topuz O, Akkoyunlu N, Gökalan İ. Temporomandibular eklem disfonksiyonunda MRG bulguları. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Mayıs 1997.

  11. Sermez Y, Oruç N, Ardıç FN, Keskin A, Türk T. Diabetiklerde farenjeal otonom nöropati ve sempatik sinir aktivasyonu. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İzmir, Eylül 1997.

  12. Ardıç FN, Yalçın N, Kara CO. Parsiyel larenjektomi tekniklerinin sınır güvenliği riski açısından değerlendirilmesi: deneysel bir çalışma. 25. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18- 22 Eylül, 1999 İzmir.

  13. Ardıç FN, Bir LS, Kara CO, Akalın O. Migrene bağlı vertigoda kompüterize elektronistagmografi bulguları: ön çalışma raporu. 25. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18- 22 Eylül, 1999 İzmir.

  14. Kara CO, Atalay H, Ardıç FN, Şafak HP,. Nitröz oksidin orta kulak basıncına etkileri. 25. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18- 22 Eylül, 1999 İzmir.

  15. Kara CO, Aktan Ş, Ardıç FN, Şanlı B. Behçet hastalığında koklear tutulum. 25. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18- 22 Eylül, 1999 İzmir.

  16. Topuz B, Öğmen GG, Ardıç FN.Meniere Hastalığının tedavisinde tuz kısıtlamanın yeri 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya.

  17. Ardıç FN, Topuz B, Kara CO.Simultane kalorik test ve sempatik deri yanıtlar: Başdönmesinin şiddeti ölçülebilir mi? 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya.

  18. Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Ateşci F, Ardıç F, Topuz O. Veri tabanında kişiye özel Vertigo profili. 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya.

  19. Öğmen GG, Topuz B, Ardıç FN, Topuz O. BPVV tedavisinde Epley ve Ters Epley manevralarının karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 22-26 Eylül, 2001 Antalya.

  20. Öğmen GG, Topuz B, Ardıç FN. Meniere hastalarında migren prevalansı 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya.

  21. Ardıç FN, Pınar HŞ, Topuz B, Kara CO. Vertigo profili veritabani:Hastalarin çoklu etyoloji açisindan değerlendirilmesi. Kapadokya Vertigo Sempozyumu,15-18 Eylül 2002,Nevşehir.

  22. Ardıç FN, Ateşçi FÇ, Topuz B. Dengesizlik şikayeti olan hastalarda psikiyatrik değerlendirmenin önemi. Kapadoka Vertigo Sempozyumu,15-18 Eylül 2002,Nevşehir.

  23. Düzcan F, Wollnik B, Tepeli E, Ardıç FN, Uyguner O, Bağcı H. Denizli’de otozomal resesif işitme kaybı olan bir olguda Cx26 geninde mutasyon analizi çalışması. V. UlusalPrenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 9-12 Ekim 2002, Konya.

  24. Topuz B, Kara CO, Ardıç FN, Zencir M, Kadıköylü S, Tümkaya F. Alerjik Rinit Prevalansı. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim, 2003 Antalya.

  25. Topuz B, Karabulut H, Ardıç FN, Kara CO. Alerjik Rinit Tedavisinde Loratadin ile Feksofenadin Karşılaştırılması27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim, 2003 Antalya.

  26. Karabulut H, Topuz B, Kara CO, Ardıç FN, Kadıköylü S. Alerjik Rinit Hastalarında Astım Prevalansı 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya.

  27. Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Karabulut H, Kocagözoğlu B. Endolenfatik ve Perilenfatik Alanlar arasındaki ilişki. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya.

  28. Karabulut H, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. İleri Yaşam Dönemlerinde Baş Dönmesi. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya.

  29. Kocagözoğlu B, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. Smooth Pursuit Neck Torsion Test ön çalışma raporu. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya.

  30. Özdemir AS, Ardıç FN, Ergin H. Çocukluk çağında baş dönmesi. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  31. Ardıç FN, Çoşkun E. Juguler foramen menenjiomu. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  32. Kahraman T, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Kocagözoğlu, B. İletim tipi işitme kaybı yapmış konjenital petroz apeks kolesteatomu. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  33. Ardıç FN, Kocagözoğlu B, Topuz B, Kara CO. Baş dönmesi engelilik kısa formu. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  34. Topuz B, Kadıköylü S, Çubukçu S, Kocagözoğlu B, Kara CO, Ardıç FN. Alerjik rinitli hastalarda bronş hiperaktivitesi. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  35. Kara CO, Zencir M, Tümkaya F, Topuz B, Ardıç FN. Horlama prevalansı. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  36. Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B. Erişkin populasyonda horlama prevalansı ve risk faktörlerinin incelenmesi. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya.

  37. Karaman T, Kadıköylü S, topuz B, Ardıç FN, Kara CO. Mevsimsel alerjik rinitli hastalarda levocetrizine ve loratadine in burun tıkanıklığı üzerine etkilerinin araştırılması. 30. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2007 Antalya.

  38. Karaslan M, kadıköylü S, Topuz B, Ardıç FN, Kara CO. Nazal poliposizde medikal tedavi. 30. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2007 Antalya.

  39. Tümkaya F, Kara CO, Ardıç FN, Topuz B. Öğretmenlerde disfoni prevelansı ve disfoni yapan risk faktörleri arasındaki ilişki [The prevalance of dysphonia among teachers and the relationship between the risk factors 6.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ Sözlü Bildiri 17-18 Şubat 2012

  40. Kara CO, Tümkaya F, Ardıç FN, Özdemir S. Kulak Burun Boğaz Taskında Öykü Alma ve Klinik Karar Verme Becerisinin Kazandırılmasında Rol Yapma Tekniğinin Kullanılması. / UTEK 2012 VII. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ 2-5 Mayıs ANKARA.

  41. Tümkaya F, Aykal K, Ardıç FN, Kara CO. Ani işitme Kaybında Pamukkale Protokolünün etkinliği. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya.

  42. Tümkaya F, Aykal K, Ardıç FN, Kara CO. İşitme Kayıplarında Geç Dönem İntratimpanik Deksametazon Uygulaması, Ön çalışma raporu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya.

  43. Ardıç FN, Tümkaya F,Tümkaya S, Özdel O, Ankaralı H. Baş dönmesi olan hastalarda psikolojik belirtiler daha hızlı taranabilir mi? 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya.

  44. Tümkaya F, Atalay N, Ardıç FN, Erbay RH. Muskuler Distrofili Hastada Kronik Otit Cerrahisi Sonrasi Fasiyal Paralizi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya.

  45. Kara CO, Özdemir S, Ardıç FN. Kbb uzmanlık eğitiminde makale saati etkinliğinin gözden geçirilmesi. Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kongresi 2-3 Mayıs 2013 Kocaeli.

  46. Ardıç FN, TümkayaF. Aykal K. İntratimpanik gentamisin tedavisinde işitmenin korunması için yeni bir uygulama: İntratimpanik selektif pencere tedavisi3.Ulusal Otoloji Kongresi, Antalya, 1-4 Mayıs 2014.

  47. Kara CO, Özdemir S, Ardıç FN, Tümkaya F, Topuz B. Klinik eğitimde tersyüz (flipped) sınıf modeli.7 - 9 Mayıs 2014 Yeditepe, İstanbul.

  48. Tümkaya F, Aykal BK, Ağladıoğlu K, Ardıç FN. Karotis-koklea dehisans olgusu. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9.11.2014, Antalya.

  49. Aykal BK, Ardıç FN, Tümkaya F, Erdem E, Kara CO. İntratimpanik Deksametazon'nun Kokleayı Etkileme Düzeyinin Belirlenmesi: Yeni Bir Hayvan Modelinden Kanıtlar. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28-31.10.2015, Antalya.

  50. Yücel E, Ardıç FN, Tümkaya F. Pozisyona bağlı intralabirentin basınç değişikliklerinin Geniş Bant Timpanometri ve DPOAEs üzerine etkileri. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28-31.10.2015, Antalya.

  51. Kaya D, Tümkaya F, Aykal BK, Ardıç FN, Kara CO, Topuz B. Ani işitme kayıplı hastalarda kurtarma tedavisi olarak intratimpanik steroid tedavisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28-31.10.2015, Antalya.

  52. Tümkaya F, Ardıç FN, Kara CO, Aykal BK, Şimşek F. Kolesteatom cerrahisinde nüks oranı.8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi,12-15.11.2015, Samsun.

  53. Kara CO, Tümkaya F, Ardıç FN. KBB yaz stajına ait geri bildirimlerin değerlendirilmesi. 3.Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi 13-15 Kasım 2015 Hacettepe Ankara.

  54. Şimşek F, Kara CO, Ardıç FN, Topuz B. Pamukkale Üniversitesi KBB kliniği çocukluk çağı fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahi endikasyon ve sonuçları. 4. Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 12. Türk Rinoloji Derneği Kongresi, 21-24 Nisan 2016 Antalya.

  55. Barlay F, Kara CO, Bir F, Ardıç FN. Maksiller Sinus Kolesterol granulomu:Bir olgu sunumu. 4. Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 12. Türk Rinoloji Derneği Kongresi, 21-24 Nisan 2016 Antalya.

  56. Mengi E, Ardıç FN, Tümkaya F, Topuz B, Barlay F. Luc absesi otitis medianın ender görülen komplikasyonu. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2017, Antalya.

  57. Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Ardıç FN, Şenol H. Adenotonsillektomi cerrahi beceri cetveli Türkçe uyarlaması. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2017, Antalya.

  58. Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Topuz B, Ardıç FN. KBB uzmanlık eğitiminde işlem becerilerinin doğrudan gözlenmesi(DOPS) deneyimi. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2017, Antalya.

  59. Yücel E, Ardıç FN, Tümkaya F. Posizyona bağlı intralabirentin basınç değişikliklerinin geniş band timpanometri ve distortion product otoakustik emisyon testleri üzerine etkileri. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2017, Antalya.

  60. Şentürk M, Ardıç FN, Tümkaya F. Orta kulak değişikliklerinin geniş band timpanometri ve absorbans değerlerine etkileri. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2017, Antalya.

  61. Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Topuz B, Ardıç FN. KBB Uzmanlık Eğitiminde “İşlem Becerilerinin Doğrudan Gözlenmesi. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2018, Antalya.

  62. Kara CO, Mengi E, Tümkaya F, Ardıç FN, Şenol H. “Adeno/tonsillektomi için Geçerli ve Güvenilir Bir “Cerrahi Beceri Cetveli” Geliştirilmesi UTEK’18 10. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 8-12 Mayıs 2018 İzmir.

  63. Mengi E, Kara CO, AArdıç FN, Tümkaya F, Barlay F, Çil T, Şenol H. Sunnybrook Fasiyal Paralizi Evreleme Ölçeği Türkçe Geçerleme Çalışması.7.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 4-7.4.2019, Antalya.

  64. Gümüş M, Tümkaya F, Mengi E, Ardıç FN. Ani İşitme Kaybı Nedeniyle Sistemik Steroid Tedavisi Verilen Hastaların Retrospektif Olarak İncelenmesi. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2019, Antalya.

  65. Mengi E, Kara CO, Ardıç FN, Barlay F, Çil T, Aktan K. Fasiyal sinir evreleme sistemi 2.0 Türkçe geçerleme çalışması. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12.11.2019, Antalya.

 • Books (Kitaplar)

 • 1. Ardıç FN. Baş dönmesi: Ayırıcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. UCB Pharma, 2001.

  2. Ardıç FN, Kara CO. “Kulak Burun Boğaz Terimleri Sözlüğü” Sendrom Cilt 1, 9-2003.

 • Book Editor (Kitap Editörlükleri)

 • 1. Ardıç FN, Kara CO eds. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi İndeks 1990-94 & Araştırmada ilk adım. Bilal Ofset, Denizli , 1995.

  2. Ardıç FN(ed.). Vertigo.Güven kitabevi, 2004, İzmir.

  3. Ardıç FN(ed). Vertigo. 2nd edition. US Akademi, 2019, İzmir.

 • Special Issue Editor (Özel Sayı Editörlüğü)

 • • Otoloji ve Nörotolojide Tanı ve Tedavi Algoritmaları. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Dergisi 6(1), 2013.

 • Book Chapters (Kitap Bölümleri)

 • 1. Ardıç FN,Ardıç F. Epidemiyolojik çalışma yöntemlerinin sınıflandırılması. Ardıç FN, Kara CO(ed). Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi İndeks 1990-94 & Araştırmada ilk adım’da. Bilal Ofset, Denizli sf:79-84, 1995.

  2. Ardıç FN. Bilgisayar ve araştırma. Ardıç FN, Kara CO(ed). Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi İndeks 1990-94 & Araştırmada ilk adım’da. Bilal Ofset, Denizli sf:73-78, 1995.

  3. Ardıç FN. Metodolojide kullanılan terimler sözlüğü . Ardıç FN, Kara CO(ed). Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi İndeks 1990-94 & Araştırmada ilk adım’da. Bilal Ofset, Denizli sf:117-124,1995.

  4. Ardıç FN. Kulak hastalıklarında semptomdan teşhise. In Oğuzhanoğlu A(ed.) Klinik Bilimlere giriş. Bilal ofset, Denizli, 89-107, 2003.

  5. Ardıç FN. Denge sisteminin işleyişi.In Ardıç FN(ed). Vertigo. İzmir Güven Kitabevi, 3-28,2004.

  6. Ardıç FN. Medikal tedavi. In Ardıç FN(ed). Vertigo. İzmir Güven Kitabevi, 535-551,2004.

  7. Ardıç FN. Kulak Travmaları. In Doğan R, Taştepe Aİ, Liman ŞT eds. Travma. Nobel, 2006; 391-403.

  8. Ardıç FN. Mastoid obliterasyonu.In: Önerci M. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. Hacettepe Yayınevi, Ankara, 2016;378-384.

  9. Ardıç FN. Otolojik Cerrahi Sonrası Postoperatif Bakım ve İzlem. In: Önerci M. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. Hacettepe Yayınevi, Ankara, 2016;385-390.

  10. Ardıç FN. Vertigo. In Kara CO(ed) Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi. Logos Yayıncılık, İstanbul. 505-515, 2018.

  11. Ardıç FN. Denge sisteminin işleyişi.In Ardıç FN(ed). Vertigo. 2nd edition. US Akademi, 1-21,2019.

  12. Ardıç FN. Medikal tedavi. In Ardıç FN(ed). Vertigo. 2nd edition. US Akademi, 669-685,2019.

Muayene olmak veya Danışmak için (For Appointment)

Randevu Alabilirsiniz

Acil Durumlar İçin (For Emergency Call)

+90 258 2966000 - 5827